Raku stoken

Parent Category: Handvaardigheid Category: Boetseren

Article Index

afbeelding09Werktstuk met koperkleurig glazuurafbeelding10Hier zie je een aantal voorbeelden waarbij van verschillende kleuren glazuur gebruik is gemaakt.
afbeelding07Voorwerpen worden in zaagsel gelegdVervolgens wordt het voorwerp enige tijd in zaagsel gelegd om af te koelen. Dit zaagsel kan diverse effecten geven, afhankelijk van het glazuur. Tijdens deze fase ontstaat er erg veel rook. Deze rook kleurt de niet geglazuurde delen en de kenmerkende barstjes die door de temperatuurschok zijn ontstaan matzwart.
afbeelding08Met water overgoten RAKU gestookte voorwerpenNa ongeveer een kwartier wordt het voorwerp uit het zaagsel gehaald en met water overgoten. Na afkoeling tenslotte kan het voorwerp, en met name dan de geglazuurde delen, van roetresten worden ontdaan. De niet geglazuurde delen blijven zwart.
afbeelding11Kippen in RAKU techniekOp deze foto is het voor RAKU zo kenmerkende craquele effect erg goed te zien. Bij deze vogels is witte glazuur van bovenaf over de biscuit gebakken vogels gegoten.