Mod ComingSoon

Parent Category: Techniek Category: Joomla
ComingSoonMod ComingSoonMod ComingSoon is een aanpassing van de content-category module van Joomla. ComingSoon heeft iets meer configuratie mogelijkheden. Zo kunnenbijvoorbeeld  ook niet gepubliceerde artikelen weergegeven worden. Ook is de optie toegevoegd om alleen de eigen artikelen te laten zien. Afhankelijk van de rechten linken de ongepubliceerde artikelen ook direct naar de editmode. Op deze manier kunnen auteurs wel bij hun eigen niet gepubliceerde artikelen.

Een uitgebreide handleiding is in de maak.