Disclaimer

Parent Category: ROOT Category: Webbeheer

Algemene voorwaarden:

Op deze website zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing. U bent hiermee akkoord gegaan voor u zich kon registreren. U kunt zich dus niet beroepen op het feit dat deze voorwaarden u niet bekend waren voordat u op enige wijze interactie heeft gehad met deze site.

 

Copyright en inhoud:

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van DutchPainter. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

 

Externe informatie:

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina''s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De site is evenmin verantwoordelijk voor de reactie''s die gepost worden op het forum en de inhoud van forumberichten die niet door de beheerder geschreven zijn.

Linken naar deze site:

Het is de gebruiker van DutchPainter toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van DutchPainter. Indien u een banner wenst te plaatsen neemt u contact op met de webmaster.

 

Het forum:

Er zijn regels opgesteld voor het gebruik van het forum. U kunt deze hier lezen. Deze site is niet verantwoordelijk voor de berichten en reactie''s die op het forum gepost worden, indien er een inbreuk is wordt U verzocht om DutchPainter daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen via dit formulier. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen. De desbetreffende betrokken personen zullen geen toegang meer krijgen tot het forum.

Melding van schending van privacy:

Indien U meent dat een DutchPainter lid een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om DutchPainter daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen via dit formulier. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen. U kunt hier lezen hoe wij met uw privacy omgaan.

 

Gebruik van de (inhoud van) de website van DutchPainter (www.DutchPainter.nl):

Het is u niet toegestaan de website van DutchPainter of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van DutchPainter, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

 

DutchPainter:

De naam DutchPainter mag niet gebruikt worden op andere sites tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de webmaster, men mag ten allen tijden linken naar deze website met DutchPainter in de titel. Indien u de naam DutchPainter gebruikt op uw site mogen wij verdere stappen overwegen aangezien deze naam beschermd is.

 

Commercie:

Het is niet toegestaan commercieel getinte berichten te plaatsen op de website.